Fågelskåda

Sävö är en lämplig utgångspunkt för fågelskådning i Sörmlands mest vidsträckta skärgård. Från Sävö är det nära till de andra stora öarna Ringsö, Långö, Hartsö och Enskär. Alla öarna har en omväxlande natur med både öppen åker och betesmark såväl som blandad skog med många vackra gamla ekar och tallar.

Utanför ligger en unik ytterskärgård men tyvärr har många av de häckande skärgårdsfåglarna av olika skäl försvunnit. Höst och vår finns dock goda möjligheter att titta på sträckande fåglar. Vid ett besök på Enskärs fågelstation går det att se hur ringmärkning av fåglar går till (augusti-oktober).