Fiska

Abborrar på en brygga

I skärgården är fisket med handredskap helt fritt. Runt Sävö finns många ställen att fiska från land efter gädda och abborre. Tyvärr är fångsten numera mycket liten. Strömmingen går dock till på våren på flera ställen runt ön. Men då behöver du en båt för fisket.