Home > Att göra > Fiske
Abborrar på en brygga

I skärgården är fisket med handredskap helt fritt. Runt Sävö finns många bra ställen för att fiska från land efter gädda och abborre. Lämpligt med både spinnfiske och mete. På våren går strömmingen till på flera ställen runt ön men då behöver du en båt för fisket.