Lär dig om att restaurera betesmarker – Sävö 5 mars

Restaurerad betesmark
Vy från betesmark vid Sackris udde.

Vill du vara med och bidra till naturvården och lära dig hur vi restaurerar betesmarker? Då är du välkommen till en arbetsdag på Sävö den 5 mars.
✅️ Vi berättar om varför vi restaurerar. Sen ger vi oss på en yta tillsammans.
✅️ Där sågar vi ner buskar och småträd, gör insektshögar och bränner en del ris.
✅️ Självfallet är du välkommen att vara med även utan att jobba.
✅️ Vi avslutar med att bjuda på något lokalproducerat grillat. Och den som vill kan kombinera med vinterbad och bastubad.
🤔 Varför gör vi det här? Jo Sävö är ett naturreservat som ska bevara ett traditionellt kulturlandskap. För att nå dit har vi betesdjur som skapar öppna marker och hindrar igenväxning. Men vi behöver också restaurera betesmarker där skogen tog över under de perioder det inte fanns betesdjur på Sävö.
✅️ Häng på! Vi samlas kl. 9.00 den 5 mars i Källvik för transport till Sävö. Anmälan: 073 – 201 01 24 eller till savo@savogard.se – så att vi kan planera transporter och grillning.